Ympäristökasvatus on investointia parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta varten. Oppiaineena se poikkeaa muista perinteisistä aineista nimenomaan siinä, että tässä teemassa ei pelkästään opita tärkeitä tietoja ja taitoja ympäristön toiminnasta sekä sen suojelusta, vaan sillä luodaan myös arvoja ja kasvatetaan elämäntapaa. Tarkoituksena on, että ympäristö huomioidaan jokapäiväisessä elämässä.

Ympäristökasvatusta ei pelkästään opita peruskouluissa, sillä siihen voidaan lukea myös sellainen kasvatus, jota saamme kodeissamme jo pienestä pitäen – tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi ne, mihin roskat laitetaan ja lajitellaan sekä miten luontoa varjellaan ja arvostetaan. Tämän johdosta eräänlainen perusympäristökasvatus on meillä suomalaisilla veressä. Tänä päivänä se on tarpeen myös tieteen alana, sillä monissa osissa maapalloamme ympäristön tulevaisuus on vaakalaudalla ja tieto sekä taito sen suojelusta on hyvin heikkoa. 

Mitä on ympäristökasvatus?

 Ympäristökasvatus alana tai ammattina lukeutuu useimmiten osaksi jotain muuta tutkintoa, sillä aiheena se on tärkeä osa montaa ammattia, kuten kasvatustieteitä, luonnontieteitä, kemiaa, biologiaa, maantiedettä tai metsä- ja maataloustieteitä. Esimerkiksi opettajan työssä on osattava valistaa lapsia ympäristön merkityksestä ja siitä, miten se on otettava huomioon jokapäiväisessä elämässä.

Luonnontieteissä opiskellaan nykyteknologian vaikutuksista luontoon huomioimalla teollisuuden päästöt, liikenteen kasvu tai jätteiden aiheuttama kuormitus. Kehitys on tänä päivänä tapahduttava kaikilla aloilla siten, että ympäristö otetaan huomioon, joten siis tiedostaminen sivuaa miltei kaikkia tietojen ja taitojen aloja tavalla tai toisella.

Ympäristöasioiden parissa on paljon tekemistä ja tänä päivänä suuri osa työstä tehdään myös erilaisten järjestöjen ja vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat muun muassa Itämerihaaste, Vihreä Lippu, kaupunkien luontokeskukset tai ekotoimikunnat. Näiden kaikkien organisaatioiden tehtävä on lisätä tietoisuutta. 

Missä voi opiskella ympäristökasvatusta tai ympäristötieteitä?

 Jos ympäristöasiat ja ympäristökasvatus tuntuvat aloina kiinnostavalta, voi valita itselleen sopivan koulutusvaihtoehdon, sillä eri tieteenaloilta löytyy erilaisia aiheeseen liittyviä opintolinjoja. Yliopistotasolla voi lukea esimerkiksi kasvatustieteiden korkeakoulututkinnon, johon on yhdistetty ympäristökasvatuksen opintoja. Luonnontieteiden alalla voi puolestaan opiskella esimerkiksi bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, kemiaa, geologiaa tai fysikaalisia tieteitä ja maantiedettä.

Myös maa- ja metsätieteiden tiedekunnissa voi lukea ympäristötietopainotteisen tutkinnon.

Eri tiedekunnissa koulutuksen kokoonpano vaihtelee, mutta ennen kaikkea opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, millaisen painotuksen koulutukselleen haluaa. Mainituissa tiedekunnissa voi suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoja. Myös ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa voi suorittaa ympäristöalan tutkintoja tai jatkokursseja aiemmin suoritettuun tutkintoon.

Oppilaitoksia, joista löytyy ympäristöalan koulutusta:

  • Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • TAKK Tampereen aikuiskoulutuskeskus
  • Suomen ympäristökasvatuksen seura
  • Työväenopistot
  • Työmarkkinakoulutus

Työskentely ympäristötehtävissä

 Ympäristöasioiden parissa työskentely on mielenkiintoista mutta myös haasteellista, sillä monia hyvin erilaisia tekijöitä on otettava huomioon samanaikaisesti. Tänä päivänä ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikenlaisissa päätöksissä on aina vain tärkeämpää, joten lähes jokaisessa työssä ympäristötietoisuus on osa arkea. Esimerkiksi tuotekehitys, kaupunkien suunnittelu, elintarvikeala ja maatalous ovat aloja, joissa ympäristön huomioon ottaminen ehdoton edellytys jo pelkästään lakisääteidenkin vuoksi. 

Ympäristöasioiden parissa työskenteleviltä edellytetään siis kykyä ajatella luovasti, olla kriittinen ja toimia yli alan rajojen. Omaa osaamista ja tuntemusta on samalla päivittäin kasvatettava ympäristölainsäädännön kiristyessä ja yhteiskunnan edellytysten muuttuessa. Ympäristöasioiden parissa työskentely on siis ehdottomasti vaihtelevaa ja mielenkiinoista. Motivaatiota lisää se, että se on paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamista. Ammattilainen näkee siis konkreettisesti työnsä jäljen.