Opiskelussa yhteistyö on monessa mielessä, ja monella tasolla, erittäin tarpeellista. Oppimisessa sinällään on jo kyse eräänlaisesta yhteistyöstä tai vuorovaikutuksesta, sillä oppimisprosessi edellyttää että ensin opitaan teoria, seuraavaksi testataan sen todenmukaisuus toisessa käytännön tilanteessa, kuten yrityksen toiminnassa tai ihmisten käyttäytymisessä tietyissä olosuhteissa.

Opiskelussa yhteistyö on siis avainsana, sen avulla vaihdetaan ja verrataan omaa tietoa ja taitoa. Samalla tavalla myös koulutuslaitokset, kuten yliopistot, panostavat yhteistyöhön, sekä toisten yliopistojen että myös työmaailmassa toimivien yritysten kanssa. Yliopistotutkinto saa entistä enemmän sisältöä jos siihen sisältyy vaihto-opiskelu toisessa kotimaisessa tai ulkomaalaisessa yliopistossa, samoin itse tiede sinällään kehittyy erilailla, jos sen tutkija saa virikkeitä työhönsä toisenlaisia virikkeitä erilaisilta näkemyskannoilta katsottuna.

Osa opinnoista toisessa oppilaitoksessa – yksi loppututkinto!

Yliopistotutkinto edellyttää tietyn määrän opintopisteitä ja kursseja, joiden kokoonpano vaihtelee eri yliopistojen välillä. Usein kokonaispistemäärästä tietty osa on pakollisia, omassa yliopistossa suoritettavia kursseja, kun puolestaan tietty osa on vapaa-valintaisia kursseja. Näistä itse valittavista kursseista voi suorittaa osan toisessa yliopistossa. Tärkeää on kuitenkin tässä yhteydessä olla tietoinen yliopistojen välisistä yhteistyösopimuksista. Kyseiset sopimukset määrittelevät missä muissa opintolaitoksissa voi suorittaa osan opinnoistaan, ja miten ne voi laskea osaksi loppututkintoa. Yleensä haku kyseisiin yhteistyöopintoihin tapahtuukin oman yliopiston kautta, jotta kyseiset opintopisteet voidaan laskea osaksi tiettyä tutkintoa.

Ota rohkeasti yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainvälisiin palveluiin. Tämä yksikkö koordinoi paitsi ulkomaalaisten oppilaiden tuloa kotiyliopistoosi mutta myös lähettää omia opiskelijoitaan maailmalle. He osaavat parhaiten suositella juuri sinun opintojasi parhaiten täydentävää yhteistyöyliopistoa ja kertoa, mitä eri maassa opiskelijoilta voi odottaa.

Vaihto-opiskelu ulkomailla

Kansainvälisyys on tämän päivän työmarkkinoilla hyvin merkittävä tekijä, ennen kaikkea Euroopan Unionin sisällä, jossa työvoima voi liikkua vapaasti maiden rajojen yli. On siis myös hyvin luonnollista että opiskelut ovat avautuneet maiden kesken, ja mahdollisuudet opiskella muissa Euroopan maissa ovat kasvaneet. Myös Euroopan ulkopuolisiin maihin voi hakeutua vaihto-opiskeluun, ja erilaisia yhteistyösopimuksia on olemassa yliopistojen kesken maailman laajuisesti.

Opiskelijana on kuitenkin tässäkin tapauksessa syytä ottaa selvää yhteistyö-sopimusten säännöistä, ja ennen kaikkea mahdollisuudesta hyödyntää opintotukea myös ulkomailla opiskeltaessa.

Yliopistojen- ja yritystenvälinen yhteistyö

Yksi yliopistojen ja koulutuslaitosten tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa yhteiskunnalle osaajia, taitajia, kehittäjiä, jotka osaavat ratkaista yhä vain nopeammin ja nopeammin kehittyviä haasteita. Jotta koulutus vastaisi yritysmaailman vaatimuksia, on yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö koulutuksen aikana hyvin tärkeää. Yhteistyön välityksellä opiskelijat pääsevät ratkomaan todellisia haasteita, ja samanaikaisesti kyseinen työmaailmaan osallistuminen on hyödyksi yritykselle.

Monet yritykset sijoittavatkin tuntuvia summia tällaiseen yliopistojen kanssa tehtävään yhteistyöhön esimerkiksi sponsoroimalla maisterin tai tohtorin tutkimus -projekteja. Näin tapahtuvassa yhteistyössä määritellään myös tarkalleen miten kyseinen yritys saa käyttää yhteistyön tuloksia, samalla opiskelijalle tai tutkijalle aukeaa mahdollisuus myöhempään työsuhteeseen kyseisessä yrityksessä.

Miten yliopistoyhteistyötä voidaan edistää?

Yhä vahvemmin kansainväliseksi muuttuva yhteiskunta edellyttää sen kaikilta osa-alueilta vahvempaa ja syvempää yhteistyötä. Kilpailu on kasvavaa, ja pärjääminen markkinoilla edellyttää vahvaa osaamista ja jatkuvaa innovaatiota. Yliopistojen yhteistyö yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa on siis tärkeää, ja sen on myös jatkuvasti kasvussa.

Koululaitosten tulee vastata tämän päivän tarpeita, ja siihen päästään ainoastaan kyseisellä yhteistyöllä. Yhteistyötä yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten välillä edistää muun muassa tutkimusrahoitusvälineet, henkilöstön liikkuvuus, verkostoituminen, yhteiset kampukset ja maantieteellinen läheisyys. Yhteistyötä voidaan myös edistää organisaatio- ja valtakunnallisella tasolla helpottamalla säädöksiä ja muuttamalla yhteistyötä koskevia linjauksia.